© Faldin family. Ex libris. Vadim Misyura. 2004

Vadim Misyura (2004). Ex libris